Aktuality || Aktualności

Webová stránka vznikla za finanční podpory Fondu mikroprojektů Euroregioonu Těšínské Slezsko - Program INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 || Strona powstała ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020.

W minionym tygodniu Człowiek na Granicy, a dokładnie jego część, rozpoczął przygodę ze Szkołą Liderów miasta Cieszyna. Zdobytą wiedzę i umiejętności postara się wykorzystać w najlepszy możliwy sposób na rzecz transgranicznych działań realizowanych po obu stronach Olzy. Tymczasem wyciąga wnioski z pierwszego, bardzo intensywnego zjazdu, który oprócz...

Partneři spolku: || Partnerzy stowarzyszenia: