Aktuality || Aktualności

Webová stránka vznikla za finanční podpory Fondu mikroprojektů Euroregioonu Těšínské Slezsko - Program INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 || Strona powstała ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020.

Pamiętacie polsko-czeską wystawę tramwajowych przystanków, która powstała przy okazji naszego transgranicznego projektu "Tramwaj Cieszyński wrócił", który realizowaliśmy dzięki unijnym środkom z funduszu mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach programu Interreg CZ-PL? Wystawa ta właśnie wróciła do siedziby partnera naszego projektu, a...

Partneři spolku: || Partnerzy stowarzyszenia:

Sponzor aktivit spolku: || Sponsor działań stowarzyszenia: