Aktuality || Aktualności

Webová stránka vznikla za finanční podpory Fondu mikroprojektů Euroregioonu Těšínské Slezsko - Program INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 || Strona powstała ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020.

Jsou takové momenty, kdy naše práce na přeshraničních aktivitách přináší výsledky v podobě ocenění (nejen ze strany našich spokojených účastníků). V pondělí se v sídle Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě konalo setkání, na kterém ředitelka spolku Člověk na hranici Petra Slováček Rypienová, spolu se členy těšínského oddílu Solidarity...

Partneři spolku: || Partnerzy stowarzyszenia: