Nejen uměním žije člověk...

|| Nie tylko sztuką żyje człowiek...

Aktuality ze života našeho spolku || Aktualności z życia naszego stowarzyszenia

Webová stránka byla zpracována v rámci projektu "Těšínská tramvaj se vrátila!", spolufinanovaného Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 || Strona powstała w ramach projektu "Tramwaj Cieszyński wrócił!!" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020

Společně s koncem roku 2019 skončila také realizace přeshraničního projektu s názvem "Těšínská tramvaj se vrátila". Tramvaj, jako neformální symbol Cieszyna a Českého Těšína, se v rámci projektu objevila ve formě prostorového videomappingu a dvojjazyčné výstavy připomínající jednotlivé tramvajové zastávky z let, kdy tramvaj opravdu jezdila.

Partneři spolku: || Partnerzy stowarzyszenia: