Nejen uměním žije člověk...

|| Nie tylko sztuką żyje człowiek...

Aktuality ze života našeho spolku || Aktualności z życia naszego stowarzyszenia

Webová stránka byla zpracována v rámci projektu "Těšínská tramvaj se vrátila!", spolufinanovaného Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 || Strona powstała w ramach projektu "Tramwaj Cieszyński wrócił!!" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020

InfoSpace

14.09.2020

Pod koniec sierpnia Euroregionalny Komitet Sterujący podjął decyzję o podziale kolejnych środków w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Jednym z projektów, który otrzymał "zielone światło" do realizacji był wspólny projekt Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej...

Partneři spolku: || Partnerzy stowarzyszenia: