Aktuality || Aktualności

Webová stránka vznikla za finanční podpory Fondu mikroprojektů Euroregioonu Těšínské Slezsko - Program INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 || Strona powstała ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020.

Z SVČ Amos Český Těšín współpracujemy od wielu lat i z każdym rokiem współpraca ta nabiera szerszego wymiaru. Tym razem wsparliśmy naszych przyjaciół w organizacji wystawy podsumowującej konkurs dla dzieci i dorosłych, w którym motywem przewodnim było rzemiosło ludowe. Wystawę można podziwiać w galerii CFTS SVČ Amos do 10 września. Serdecznie...

Partneři spolku: || Partnerzy stowarzyszenia:

Sponzor aktivit spolku: || Sponsor działań stowarzyszenia: