Nejen uměním žije člověk...

|| Nie tylko sztuką żyje człowiek...

Aktuality ze života našeho spolku || Aktualności z życia naszego stowarzyszenia

Webová stránka byla zpracována v rámci projektu "Těšínská tramvaj se vrátila!", spolufinanovaného Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 || Strona powstała w ramach projektu "Tramwaj Cieszyński wrócił!!" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020

W związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej na Śląsku, w poniedziałek 29 czerwca czeski rząd zdecydował o zniesieniu kontroli granicznych na czesko-polskich przejściach zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. Decyzja o otwarciu śląskiej granicy z Czechami weszła w życie o północy z 29 na 30 czerwca. W spontaniczny i symboliczny sposób...

Partneři spolku: || Partnerzy stowarzyszenia: