Aktuality || Aktualności

Webová stránka vznikla za finanční podpory Fondu mikroprojektů Euroregioonu Těšínské Slezsko - Program INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 || Strona powstała ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020.

Chtěli bychom ze srdce a upřímně poděkovat všem, kteří se podíleli na letošní jubilejní 30. edici Mezinárodního divadelního festivalu Bez hranici/Bez Granic. Děkujeme za všechny kulturní prostory, kde festival letos probíhal. Děkujeme za každého návštěvníka a skvělou atmosféru na všech představeních, koncertech, workshopech, debatách a setkáních....

Partneři spolku: || Partnerzy stowarzyszenia:

Sponzor aktivit spolku: || Sponsor działań stowarzyszenia: