Aktuality || Aktualności

Webová stránka vznikla za finanční podpory Fondu mikroprojektů Euroregioonu Těšínské Slezsko - Program INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 || Strona powstała ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020.

Nie mogliśmy sobie odmówić przyjemności zobaczenia najlepszych prac dyplomowych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które w ramach przeglądu Graduation Projects można podziwiać w Zamku Cieszyn. Prawdziwie transgraniczne wydarzenie pokazuje jak różne są kierunki, w których rozwija się młode pokolenie projektantów, zachwycając swoją odwagą i...

Partneři spolku: || Partnerzy stowarzyszenia: