Aktuality || Aktualności

Webová stránka vznikla za finanční podpory Fondu mikroprojektů Euroregioonu Těšínské Slezsko - Program INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 || Strona powstała ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020.

"Rok dobrych wiadomości - Rok dobrých správ" to tytuł książki słowackiego artysty i twórcy filmów animowanych Martina Smatany, który w pierwszym roku od wybuchu pandemii koronawirusa zaczął zbierać informacje na temat pozytywnych historii, które miały miejsce w trudnych dla wszystkich czasach. Autor zebrał historie z całego świata i przygotował ich...

Partneři spolku: || Partnerzy stowarzyszenia: