Aktuality || Aktualności

Webová stránka vznikla za finanční podpory Fondu mikroprojektů Euroregioonu Těšínské Slezsko - Program INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 || Strona powstała ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020.

20. března 2020 byl na břehu řeky Olše zavěšen banner "Tęsknię za Tobą, Czechu / Stýská se mi po tobě, Čechu". Rok poté si připomínáme naději a nejistotu, které doprovázely vyjádření tesknoty za polsko-českými kontakty a vztahy. I po 12 měsících je to pořád aktuální.

Partneři spolku: || Partnerzy stowarzyszenia:

Sponzor aktivit spolku: || Sponsor działań stowarzyszenia: