Nejen uměním žije člověk...

|| Nie tylko sztuką żyje człowiek...

Aktuality ze života našeho spolku || Aktualności z życia naszego stowarzyszenia

Webová stránka byla zpracována v rámci projektu "Těšínská tramvaj se vrátila!", spolufinanovaného Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2014-2020 || Strona powstała w ramach projektu "Tramwaj Cieszyński wrócił!!" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020

Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka oddział regionalny w Cieszynie a občanské sdružení Člověk na hranici zvou na Impuls 89 - Třicet let svobody Třicet let spolupráce polsko-české-slovenské v oblasti kultury.

Partneři spolku: || Partnerzy stowarzyszenia: