Nejen uměním žije člověk...

|| Nie tylko sztuką żyje człowiek...

Aktuality ze života našeho spolku || Aktualności z życia naszego stowarzyszenia

Webová stránka byla zpracována v rámci projektu "Těšínská tramvaj se vrátila!", spolufinanovaného Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2014-2020 || Strona powstała w ramach projektu "Tramwaj Cieszyński wrócił!!" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020

Akce Otevřené ateliéry se bude opět konat letos na začátku října od 3.10.-6.10 v Českém Těšíně a Cieszynie. Budete moci shlédnout umění v akci neboli přímo v místech, kde vzniká, navštívit ateliéry a dílny místních umělců a řemeslníků. Čekají na vás také výstavy a výtvarné dílny. Akce je finančně podpořena městem Český Těšín.
||
W dniach od...

Partneři spolku: || Partnerzy stowarzyszenia: