Aktuality || Aktualności

Webová stránka vznikla za finanční podpory Fondu mikroprojektů Euroregioonu Těšínské Slezsko - Program INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 || Strona powstała ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020.

Graduation Projects 2022. Ruszył nabór prac od dyplomantów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier

Partneři spolku: || Partnerzy stowarzyszenia: