O nás || O nas

Člověk na hranici || Człowiek na granicy


na hranici umění, divadla, emocí || na granicy sztuki, teatru, emocji

Člověk na hranici, dříve jako občanské sdružení, nyní spolek, má dlouholeté zkušenosti s projekty a různými dotačními programy. Během své existence spolek čerpal finanční prostředky z grantů Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury České republiky a Ministerstva zahraničních věcí České republiky i Polska. Několik projektů bylo realizováno s podporou International Visegrad Fund. Z hlediska přeshraniční spolupráce organizoval spolek v minulosti, ve spolupráci s polskými, českými partnery i slovenskými partnery, mezinárodní divadelní festival Bez hranic.Spolek realizoval projekt "Burza partnerství Euroregionu ŚC-TS" spolufinancován  Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2014-2020.

 

Dokončené projekty || Zrealizowane projekty

2008, 2018 - Mezinárodní divadelní festival Bez Hranic || Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic

2016-2017 - Burza partnerství Euroregionu ŚC-TS || Giełda Partnerstw Euroregionu ŚC-TS

2016, 2018 - Otevřené ateliéry || Otwarte pracownie

Člověk na hranici, wcześniej stowarzyszenie obywatelskie, a obecnie stowarzyszenie, ma wieloletnie doświadczenie z projektami i różnymi formami dotacji. W trakcie swojej działalności stowarzyszenie korzystało z finansowego wsparcia Kraju Morawsko-Śląskiego, Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej, a także polskiego i czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wiele projektów było realizowanych także z wsparciem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. W ramach współpracy transgranicznej stowarzyszenie organizowało we współpracy z polskimi, czeskimi i słowackimi partnerami, międzynarodowy festiwal teatralny Bez granic.Stowarzyszenie zrealizowało projekt "Giełda Partnerstw Euroregionu ŚC-TS", dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020