O nás || O nas

Člověk na hranici || Człowiek na granicy


Naše projekty: || Nasze projekty:

2008, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 - Mezinárodní divadelní festival Bez Hranic || Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic

2016-2017 - Burza partnerství Euroregionu ŚC-TS || Giełda Partnerstw Euroregionu ŚC-TS


2016, 2018, 2019 - Otevřené ateliéry || Otwarte pracownie

2018 - Kultura zmasakrowana. Polska i Czechosłowacja 1968 || Zmasakrovaná kultura. Polsko a Československo 1968 (co-financed by International Visegrad Fund)

2019 - Těšínská tramvaj se vrátila! || Tramwaj Cieszyński wrócił!

2019 - Impuls 89 -Třicet let svobody || Trzydzieści lat wolności

2020 - InfoSpace

2021 - Ja - tu i teraz

2022 - Cieszyn | Český Těšín: TAM

2023 - KAM ▪  TAM

... na hranici umění, divadla, emocí || na granicy sztuki, teatru, emocji


Člověk na hranici byl založen v roce 1998. Hlavní oblasti činnosti spolku jsou kultura a umění, přeshraniční česko-polská spolupráce, edukační a občanské aktivity. Spolek realizuje vlastní projekty, ale také aktivity v rámci partnerské spolupráce. Pracujeme, tvoříme a žijeme na hranici. Český Těšín a Cieszyn a Euroregion Těšínské Slezsko jsou pro nás místa důležitá, milovaná a potřebná. Snažíme se být přínosem pro lokální společnost, vytváříme hodnoty a budujeme přátelství a partnerské mosty spolupráce. Jsme kreativní a otevření novým nápadům a spolupráci. Každoročně získáváme finanční prostředky na realizaci našich vlastních i partnerských aktivit, máme bohaté zkušenosti s projekty a dotačními programy a s překlady z polského jazyka do českého a z češtiny do polštiny.

||

Człowiek na granicy powstał w 1998 roku. Głównym obszarem działania stowarzyszenia jest kultura i sztuka, transgraniczna polsko-czeska współpraca, działania edukacyjne i społeczne. Stowarzyszenie realizuje projekty własne, ale także działania w ramach współpracy partnerskiej. Pracujemy, tworzymy i żyjemy na granicy. Czeski Cieszyn i Cieszyn, a także Euroregion Śląska Cieszyńskiego traktujemy jako miejsca niezwykle dla nas ważne, bliskie sercu i znaczące. Staramy się być wsparciem dla lokalnej społeczności, tworząc wartości i budując partnerstwa, a także oparte na partnerstwie mosty współpracy. Jesteśmy kreatywni i otwarci na nowe pomysły i możliwości współpracy. Każdego roku pozyskujemy środki finansowe na realizację własnych i partnerskich działań, mamy doświadczenie z przygotowaniem i realizacją programów dotacyjnych oraz polsko-czeskimi i czesko-polskimi tłumaczeniami.