Cieszyn | Český Těšín: TAM

13.08.2022

Začátkem září, ve dnech 1. a 2. 9., si vás spolek Člověk na hranici srdečně zve na cyklus tří uměleckých událostí: literární čtení, koncert s vyhlídkou na řeku Olši a fotografickou výstavu. Doplňkovým bodem v rámci programu se stane výstava spřízněných výtvarníků, která bude výsledkem tvůrčí výzvy.Akci, jež vychází z naší touhy po estetických hodnotách, přátelských vazbách a sentimentálních pocitech, z naší potřeby představit širšímu publiku TADY v příhraničí, v Českém Těšíně a Cieszyně, náš výběr z české a polské literatury, hudby, fotografie a výtvarného umění, jsme nazvali TAM. Za tajemnou směrovkou TAM se přitom skrývá zkratka složená z počátečních písmen míst, kde se s vámi chceme setkat, tzn. Tramwaj Cafe, kavárna Avion a galerie Most, jež na mapě našeho příhraničí tvoří příjemný, blízký a inspirativní trojúhelník. A i jinak se všechno bude točit kolem magického čísla tři: 3 místa konání a - což je nejdůležitější - 3 protagonisté našich setkání, kterými jsou český filmový režisér, scenárista, spisovatel a fotograf Ivan Fíla, kapela Chłodno a polský publicista a spisovatel Andrzej Drobik, jehož vystoupení bude moderovat náš těšínský mistr slova Marcin Mońka. Tento sentimentální časoprostor TAM, po němž toužíme, protože se nám zdá, že je v mnohém poutavý a ideální, bychom rádi přemístili SEM. Neděláme tak rozdíl mezi TADY a TAM, ale snažíme se odstraňovat překážky a bariéry, neboť vycházíme z přesvědčení, že umělecky laděná, přátelská a tvůrčí atmosféra nemá a nezná hranic. Naším snem je, abyste se i vy stali součástí TAM.Rádi bychom vás pozvali na tuto akci, přičemž očekáváme, že společně a beze spěchu strávíme kreativitou naplněný čas - setkejme se TAM!

||

Na początku września, a to 1. i 2. Człowiek na granicy ma przyjemność zaprosić na serię 3 artystycznych wydarzeń: na spotkanie literackie, koncert z widokiem na Olzę oraz wystawę fotografii. Dodatkowym wydarzeniem będzie wystawa prac zaprzyjaźnionych twórców i artystów będąca wynikiem kreatywnego wyzwania.To wydarzenie, wynikające z naszych potrzeb estetycznych, przyjacielskich, sentymentalnych, z potrzeby zaprezentowania szerszej publiczności TU na pograniczu, w Czeskim Cieszynie i Cieszynie wyboru z czesko-polskiej literatury, muzyki, fotografii i sztuki nazwaliśmy TAM. Faktyczne miejsce, jakim jest TAM, a nazwa powstała od pierwszych liter nazw miejsc, w których chcemy się z Wami spotkać tj. Tramwaj Cafe, kawiarnia Avion i galeria Most, tworzą na mapie naszego pogranicza przyjemny, bliski i inspirujący trójkąt. Generalnie obracamy się wokół magicznej 3 - 3 miejsc i co najważniejsze wokół 3 bohaterów naszych spotkań, którymi są czeski reżyser, scenarzysta, pisarz i fotograf Ivan Fíla, duet Chłodno oraz polski dziennikarz i pisarz Andrzej Drobik, z którym spotkanie poprowadzi nasz cieszyński mistrz słowa Marcin Mońka.Tę sentymentalną czasoprzestrzeń TAM, za którą tęsknimy, ponieważ BYĆ MOŻE wydaje się na nam, że jest ona ciekawsza, idealna chcemy ściągnąć i umiejscowić TU. Stawiamy znak równości między TU i TAM niwelując przeszkody i bariery, ponieważ wychodzimy z założenia, że artystyczna, przyjacielska i twórcza atmosfera nie ma i nie zna granic. Naszym marzeniem jest, abyście się stali częścią TAM. Chcielibyśmy Was zaprosić na to wydarzenie, licząc na wspólnie i niespiesznie spędzony twórczy czas - spotkajmy się TAM!

PROGRAM CZ:
1. 9. - 18 hod. - Tramwaj Cafe:

  • setkání s autorem Andrzej Drobik, moderuje Marcin Mońka
  • výstava #kreativnichallengeTAM

1. 9. - 20 hod. - Avion:

  • koncert Chłodno

2. 9. - 17 hod. - Most Galerie:

  • výstava fotografií Ivan Fíla

PROGRAM PL:
1. 9. - godz. 18:00 - Tramwaj Cafe:

  • spotkanie literackie Andrzej Drobik, prowadzi Marcin Mońka
  • wystawa #kreatywnychallengeTAM

1. 9. - godz. 20:00 - Avion:

  • koncert Chłodno

2. 9. - godz. 17:00 - Most Galerie:

  • wystawa fotografii Ivan Fíla