Aktuality || Aktualności

Dziś powinna mieć miejsce inauguracja 30. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic / Bez Hranic. W połowie sierpnia wraz z pozostałymi organizatorami zdecydowaliśmy jednak o przeniesieniu jubileuszowej edycji na rok 2021. Decyzja ta nie była łatwa, jednak przemawiało za nią wiele względów, w tym najważniejszy dotyczący...

InfoSpace

14.09.2020

Pod koniec sierpnia Euroregionalny Komitet Sterujący podjął decyzję o podziale kolejnych środków w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Jednym z projektów, który otrzymał "zielone światło" do realizacji był wspólny projekt Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej...