Aktuality || Aktualności

InfoSpace

14.09.2020

Pod koniec sierpnia Euroregionalny Komitet Sterujący podjął decyzję o podziale kolejnych środków w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Jednym z projektów, który otrzymał "zielone światło" do realizacji był wspólny projekt Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej...

W związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej na Śląsku, w poniedziałek 29 czerwca czeski rząd zdecydował o zniesieniu kontroli granicznych na czesko-polskich przejściach zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. Decyzja o otwarciu śląskiej granicy z Czechami weszła w życie o północy z 29 na 30 czerwca. W spontaniczny i symboliczny sposób...