InfoSpace

Kolejne spotkanie partnerów projektu "InfoSpace" poświęcone było przygotowaniom do webinarium, które odbędzie się 18 marca. Już wkrótce poinformujemy Was o szczegółach, zapraszając tym samym do aktywnego udziału m.in. w opracowywaniu założeń przyszłej współpracy terytorialnej w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Webinarium realizowane będzie za pomocą...

Za nami kolejne spotkanie partnerów mikroprojektu "InfoSpace", które poświęcone było głównie przygotowaniom do webinariów, warsztatów i badań ankietowych. Elementy te pozwolą nam m.in. na zaktualizowanie strategii na temat przyszłej współpracy terytorialnej w Euroregionie Śląsk Cieszyński. W pracach nad opracowaniem strategii sporo miejsca...

Jak bardzo zmieniły się czasy, coraz wyraźniej pokazuje każdy kolejny krok wspólnego mikroprojektu "InfoSpace", w którym wraz z polską i czeską stroną Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński podsumowujemy dotychczasową współpracę transgraniczną na pograniczu polsko-czeskim, a także szukamy odpowiedzi na to w którym kierunku powinna zmierzać...

Współpraca transgraniczna w dobie pandemii ma się dobrze, choć podobnie jak wiele inicjatyw wiąże się z ograniczeniami dotyczącymi np. sposobu organizowania spotkań. Nie ma jednak powodów do zmartwień i zawieszania rozpoczętych już projektów. Z naszymi partnerami, którzy reprezentują Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński odbyliśmy więc...

Wirtualna, piątkowa podróż na pogranicze niemiecko-francuskie, a dokładnie do Eurodistrict PAMINA przyniosła nam sporo inspiracji m.in. na temat tego jak należy budować przestrzeń do zarządzania informacją na polsko-czeskim pograniczu. Wygląda na to, że w dobie pandemii koronawirusa zarówno my, jak i partnerzy polsko-czeskiego projektu "InfoSpace",...

Nasza mniejsza aktywność w mediach społecznościowych nie oznacza braku działania. Wręcz przeciwnie! Sporo pracy ma Człowiek na granicy, który wraz z partnerami ze Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" oraz Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, przygotowuje się do wideo-konferencji z przedstawicielami...


W wyniku realizacji projektu "InfoSpace" dojdzie do dalszej profesjonalizacji współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński, a uwzględniona w projekcie modernizacja przestrzeni do zarządzania informacją przyczyni się do poprawy warunków i jakości pracy wykonywanej na rzecz regionu przygranicznego. Równie ważne w projekcie są...

Projekt "InfoSpace" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 || Projekt "InfoSpace" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020

Partnerzy projektu || Partneři projektu: