Spotkanie partnerów projektu || Setkání partnerů projektu

25.01.2022

To już ostatnia prosta w projekcie "InfoSpace", który stanowi swego rodzaju podsumowanie dotychczasowej współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński oraz próba wyznaczenia jej dalszych kierunków, przy jednoczesnym wykorzystaniu dobrych praktyk z pogranicza francusko-niemieckiego. Już wkrótce zaprezentujemy wszystkie jego efekty, które wypracowaliśmy wspólnie z partnerami projektu, a więc Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" z Cieszyna oraz Regionalnym Stowarzyszeniem Współpracy Terytorialnej z Czeskiego Cieszyna. PS. Jak widać, po raz kolejny przydatna okazała się technologia umożliwiająca zdalne przeprowadzenie spotkania. A to z kolei okazja, by od czasu do czasu zaprosić Was wszystkich do naszego niewielkiego biura zlokalizowanego niemal na samej granicy.

Projekt "InfoSpace" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 // Projekt "InfoSpace" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020