Děkujeme! || Dziękujemy!

11.10.2021

Chtěli bychom ze srdce a upřímně poděkovat všem, kteří se podíleli na letošní jubilejní 30. edici Mezinárodního divadelního festivalu Bez hranici/Bez Granic. Děkujeme za všechny kulturní prostory, kde festival letos probíhal. Děkujeme za každého návštěvníka a skvělou atmosféru na všech představeních, koncertech, workshopech, debatách a setkáních. Děkujeme partnerům, sponzorům a institucím, kteří nás podporovali při organizaci tohoto jedenáctidenního maratonu.

Chcielibyśmy z całego serca podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tegorocznej, jubileuszowej 30. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic/Bez hranic. Dziękujemy za możliwość wykorzystania wszystkich przestrzeni, w których festiwal się odbywał. Kłaniamy się wszystkim uczestnikom za niesamowitą atmosferę na wszystkich spektaklach, koncertach, warsztatach, debatach i spotkaniach. Słowa podziękowania kierujemy także do partnerów, sponsorów i wszystkich wspierających instytucji, którzy udzielili nam wsparcia w organizacji tego 11-dniowego teatralnego maratonu.