Děkujeme sponzorům | Dziękujemy sponsorom

11.10.2023

CZ:

Již jsme poděkovali účastníkům a institucím, které podpořily organizaci 32. ročníku Mezinárodního divadelního festivalu Bez hranic/Bez Granic. Zvláštní poděkování však ještě patří našim sponzorům z nichž nás v největší míře a dlouhodobě podporuje firma Bartosini. Naše poděkování za podporu směřuje také k advokátní kanceláři SIWY & CO. s.r.o. a FRIS architekti, kteří sídlí ve stejné budově jako náš spolek. V letošním roce nás také podpořila Vinotéka Szarowska z Českého Těšína, které děkujeme a doporučujeme k návštěvě! Velký dík patří také Oli ze Zielona - pracownia florystyczna, paní Mariole z Obiady Jak u Mamy a Kasi z Restauracja Těšínská - Cieszyńska. Je skvělé mít takové partnery a přátele, kteří nás podporují a pomáhají v tom, co děláme.

PL:

Były już podziękowania dla uczestników i instytucji, które brały udział i wspierały nas przy organizacji 32. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic/Bez hranic. Mamy jednak jeszcze szczególne podziękowania dla naszych sponsorów, wśród których największym wsparciem od lat obdarza nas firma Bartosini. Słowa podziękowania za finansowe wsparcie kierujemy także Kancelarii Adwokackiej SIWY & CO. s.r.o. oraz biura projektowego FRIS architekti, którzy oprócz tego że wspierają nasze działania to mają siedzibę w tym samym budynku co nasze stowarzyszenie. W tym roku do grona wspierających nas firm dołączyła Vinotéka Szarowska z Czeskiego Cieszyna, którą niniejszym serdecznie polecamy! Ogromne podziękowania kierujemy także do Oli z Zielona - pracownia florystyczna, mamie Marioli z Obiady Jak u Mamy oraz Kasi z Restauracja Těšínská - Cieszyńska. Wspaniale jest mieć takich partnerów i przyjaciół, którzy wspierają nas w realizacji pomysłów.