Graduation Projects 2022

19.10.2022

Graduation Projects 2022. Ruszył nabór prac od dyplomantów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier

Zamek Cieszyn zaprasza do wzięcia udziału w 21. edycji przeglądu najlepszych prac dyplomowych z grafiki użytkowej i wzornictwa z Krajów Wyszehradzkich. Prace w postaci ilustracji i krótkiego opisu można wgrywać do 31 października 2022 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Graduation Projects to przegląd, którego uczestnikami są dyplomanci kierunków projektowych z Czech, Polski, Słowacji i Węgier oraz obywatele tych państw studiujący poza krajami Grupy Wyszehradzkiej. Można zgłaszać prace licencjackie, jak i magisterskie. Dyplomy są oceniane w dwóch kategoriach: 2D i 3D - grafiki użytkowej (w tym projektowania stron WWW, użytkowych projektów aktywnych, czy aplikacji ekranowych) oraz wzornictwa przemysłowego (z uwzględnieniem tkanin, ubioru, szkła lub ceramiki).

Do przeglądu zgłaszane mogą być prace dyplomowe obronione w okresie od 2 listopada 2021 do 31 października 2022 w szkołach krajów Grupy Wyszehradzkiej, bądź przez obywateli Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier na uczelniach zagranicznych. Szczegóły, w tym, regulamin przeglądu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie www.graduationprojects.eu, w zakładce "Weź udział".

Wystawa: Prace laureatów przeglądu zostaną zaprezentowane na wystawie w Cieszynie w pierwszym kwartale 2023 roku w Zamku Cieszyn.

Historia przeglądu sięga 2002 roku - wówczas redakcja kwartalnika projektowego "2+3D" zaprezentowała na swoich łamach wybrane prace dyplomowe absolwentów polskich uczelni projektowych. W 2006 roku do przedsięwzięcia włączył się Zamek Cieszyn jako organizator cyklicznych wystaw. 20 letnia historia przeglądu, w tym najlepsze dyplomy wybrane w tym czasie zostały zaprezentowane na stronie
www.graduationprojects.eu.


Graduation Projects 2022. Výzvy pro diplomanty z Polska, Česka, Slovenska a Maďarska

Zamek Cieszyn zve k účasti na 21. edici přehlídky nejlepších diplomových prací z oblasti grafiky a designu ze zemí V4. Své práce ve formě ilustrace a krátkého popisu mohou zájemci zaslat pomocí přihlašovacího formuláře do 31. října 2022.

Graduation Projects je přehlídka určená pro diplomanty z Česka, Polska, Slovenska a Maďarska a také obywatele těchto zemí, kteří studují v zahraničí mimo země V4. Je možno přihlásit jak bakalářské, tak magisterské diplomové práce. Diplomy budou udělovány ve dvou kategoriích: 2D a 3G - grafika (včetně návrhu www stránek, praktických návrhů či aplikací) a průmyslového designu (materiály, textil, sklo nebo keramika).

Do přehlídky se mohou přihlásit studenti, kteří obhajovali v termínu od 2. listopadu 2021 do 31. října 2022 na univerzitách zemí Visegrádské 4 nebo obyvatelé Polska, Česka, Slovenska a Maďarska, kteří studují v zahraničí. Podrobnosti, včetně pravidel přehlídky a přihlašovacího formuláře, jsou dostupné na webových stránkách www.graduationprojects.eu, v sekci "Weź udział/Take part".

Výstava: Oceněné práce budou prezentovány na výstavě na Zamku Cieszyn v prvním čtvrtletí roku 2023.

Historie přehlídky se odvíjí od roku 2022, kdy tehdejší redakce čtvrtletníku "2+3D" prezentovala na svých stránkách výběr diplomových prací absolventů polských univerzit z oblasti projektování. V roce 2006 se k aktivitě připojil Zamek Cieszyn jako organizátor pravidelně se opakujícíh výstav. Dvacetiletá historie přehlídky, včetně oceněných diplomových prací jsou prezentovány na stránkách www.graduationprojects.eu.