Otwarte Pracownie połączyły brzegi Olzy || Otevřené ateliéry spojily oba břehy Olše

16.10.2019
W dniach od 3 do 6 października w Cieszynie i w Czeskim Cieszynie odbyła się 3. edycja Otwartych Pracowni. Koniec tegorocznej edycji to także początek przygotowań do następnej, na którą nie trzeba będzie czekać okrągłego roku. Otwarte Pracownie wrócą bowiem wiosną!


Tegoroczne Otwarte Pracownie zainaugurowane zostały w ogrodzie Ośrodka Czasu Wolnego Amos w Czeskim Cieszynie. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem odbył się pierwszy polsko-czeski warsztat poświęcony sprawnej komunikacji zatytułowany "Otwarte karty", które poprowadziło studio Dinksy. - Otwarte Pracownie (OA), podobnie jak w latach ubiegłych, stawiały na spotkanie, wzajemne poznanie i rozmowę. Już pomysł zorganizowania otwarcia poza centrum Cieszyna i Czeskiego Cieszyna wymagał od uczestników oraz twórców biorących udział w 3. edycji OA wyruszenia na spacer i poznania miejsca, które ma wiele wspólnego z twórczością - wyjaśnia Petra Slováček Rypienová reprezentująca organizatora, czyli stowarzyszenie Człowiek na granicy, który na 3. edycję Otwartych Pracowni uzyskał finansowe wsparcie miasta Czeski Cieszyn.

Na mapie tegorocznych Otwartych Pracowniach znalazło się 18 miejsc, które znajdują się jak po polskiej, tak i po czeskiej stronie Olzy. Miejsca te obejmowały zarówno pracownie artystów i rzemieślników, jak i specjalnie zaaranżowane na potrzeby twórców przestrzenie, bowiem Otwarte Pracownie to już nie tylko moment uchwycenia artysty w miejscu jego pracy twórczej, ale także seria warsztatów, spotkań oraz wystaw.

Sama idea Otwartych Pracowni pochodzi z Wielkiej Brytanii, gdzie podobne akcje odbywają się regularnie i cieszą się ogromną popularnością. W ramach Otwartych Pracowni było można odwiedzać punkty zlokalizowane na mapie, na której oznaczone zostały pracownie i miejsca spotkań z artystami. Z roku na rok mapa staje się obszerniejsza i bogatsza, co jest wynikiem coraz sprawniejszej i szerszej współpracy z twórcami. W tym roku idea kilkudniowych spotkań została także rozbudowana o formułę wystawy Magazyn osobliwości Marioli i Grzegorza Ptaków, której wernisaż odbył się w Galerii Puda w Czeskim Cieszynie już po zakończeniu imprezy, nawiązując jednak do ciągłości trwania i nieograniczonego czasem procesu twórczego.

Koniec tegorocznej edycji to także początek przygotowań do następnej, na którą nie trzeba będzie czekać okrągłego roku. Według wstępnych planów 4. edycja Otwartych Pracowni odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2020. W oczekiwaniu na kolejną edycję zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem tegorocznej edycji, które w formie dwujęzycznego katalogu znajduje się na stronie www.cloveknahranici.eu.

W 3. edycji Otwartych Pracowni udział wzięli: Galeria 13, w której swoje prace zaprezentowała grupa artystyczna Osmička z Czeskiego Cieszyna; kawiarnia Tramwaj Cafe, gdzie obejrzeć było można wystawę fotografii Luďka Ondruški; Pracownia Krawiecka Renaty Weber, w której odbyły się warsztaty z Mokosz oraz warsztat szycia ekotorby na zakupy; Too pracownia rzeczy, która zorganizowała Otwarty magazyn; Pracownia 4 arch, gdzie odbyły się warsztaty rysunkowe, a także pracownia Łucja Beskid Folk, Atelier Stylu Moniki Mol, Vean. Softshell oblečení pro děti, Art bellis. Floristka Blanka Zapletal, Anna Kochová. Modiství a tvorba šperků, Atelier Rosana - make-up & creative artist, Kristýna Olszarová, której fotografie zostały wystawione na nabrzeżu Olzy i w Parku A. Sikory oraz Klaudie Švrčková, która swoje obrazy zaprezentowała w klubie Blady Świt w Czeskim Cieszynie.
||

Ve dnech 3. až 6. října se v Českém Těšíně a Cieszynie uskutečnila 3. edice Otevřených ateliérů. Konec letošní edice je zároveň začátkem příprav edice následující, na kterou nebude třeba čekat celý rok. Otevřené ateliéry se vrátí již na jaře!

Letošní Otevřené ateliéry byly zahájeny na zahradě Střediska volného času Amos v Českém Těšíně. Ještě před zahajovacím aktem proběhl první česko-polský workshop "Otevřené karty" věnovaný správné komunikaci, který pro účastníky připravilo studio Dinksy. - Podobně jako v uplynulých letech byly i letos Otevřené ateliéry zejména o setkáních, vzájemném poznávání a rozhovorech. Již samotný nápad zorganizovat zahájení letošní edice mimo centrum Cieszyna i Českého Těšína vyžadoval od návštěvníků a účastnících se tvůrců ochotu vydat se na nemalou procházku a poznat místo, které má s tvořivostí mnoho společného - vysvětluje Petra Slováček Rypienová reprezentující organizátory ze spolku Člověk na hranici, který pro 3. edici Otevřených ateliérů získal finanční prostředky od města Český Těšín.

Na mapě letošních Otevřených ateliérů se objevilo 18 míst, která se nachází jak na české, tak na polské straně Olše. V prvé řadě šlo o ateliéry a dílny umělců a řemeslníků, nechyběly zde však i prostory speciálně upravené pro potřeby tvůrců, neboť Otevřené ateliéry nezprostředkovávají již pouze okamžik zachycení umělce v místě jeho tvorby, ale přináší také sérii nejrůznějších tvůrčích dílen, setkání a výstav.

Samotná idea Otevřených ateliérů pochází z Velké Británie, kde se podobné akce uskutečňují pravidelně a těší se velké oblibě. V rámci Otevřených ateliérů bylo možné návštívit body nacházející se na mapě, konkrétně jednotlivé ateliéry a místa setkání s umělci a řemeslníky. Rok co rok tato mapa nabývá na obsahu i pestrosti, což je výsledkem stále lepší a obsáhlejší spolupráce organizátorů s umělci. V tomto roce bylo několikadenní setkání rozšířeno také o výstavu "Kabinet kuriozit" manželů Marioli a Grzegorze Ptak, jejíž vernisáž se uskutečnila v Galerii Půda v Českém Těšíně až po skončení Otevřených ateliérů, čímž bylo symbolicky odkázáno na trvání a časovou neohraničenost tvůrčího procesu.

Konec letošní edice je zároveň počátkem příprav edice následující, na kterou však není potřeba čekat celý rok. 4. edice Otevřených ateliérů se totiž podle současných plánů uskuteční již na přelomu května a června roku 2020. Do té doby se mohou všichni zájemci seznámit s uběhlým ročníkem písemně a to v podobě sumarizujícího dvoujazyčného katalogu, který je dostupný online na adrese www.cloveknahranici.eu.

3. edice Otevřených ateliérů se zúčastnili: Galerie 13, ve které vystavila své práce výtvarná skupina Osmička z Českého Těšína; kavárna Tramwaj Cafe, v níž bylo možné shlédnout výstavu fotografií Luďka Ondrušky; Pracownia Krawiecka Renaty Weber, ve které se uskutečnily tvůrčí dílny drhání a šití ekologických nákupních tašek; Too pracownia rzeczy, která zpřístupnila svou dílnu a sklady; Pracownia 4 arch, kde proběhly kresebné workshopy a dále také dílna Łucja Beskid Folk, Atelier Stylu Moniki Mol, Vean. Softshell oblečení pro děti, Art bellis. Floristka Blanka Zapletal, Anna Kochová. Modiství a tvorba šperků, Atelier Rosana - make-up & creative artist a v neposlední řadě Kristýna Olszarová, jejíž fotografie byly vystaveny na nábřeží řeky Olše a v prostoru paku A. Sikory či Klaudie Švrčková, která představila své obrazy v klubu Blady Świt v Českém Těšíně.

Dwujęzyczny katalog znajduje się tutaj: || Dvojjazyčný katalog zde: ⤵