Spotkanie partnerów projektu || Setkání partnerů projektu

13.06.2021

Powoli wraca normalna forma spotkań, co nas ogromnie cieszy, bo wiele spraw łatwiej i szybciej można załatwić podczas spotkania twarzą w twarz, tak jak dziś podczas hybrydowego spotkania z partnerami projektu InfoSpace w siedzibie Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński. A projekt InfoSpace wkracza w ważny etap badań focusowych z przedstawicielami samorządów, które pomogą nam w aktualizacji strategii przyszłej współpracy terytorialnej w odniesieniu do nowego okresu programowania na lata 2021-2027. A to przełoży się na kolejne projekty rozwijające polsko-czeską współpracę transgraniczną!

||

Pomalu se vracíme k normálním setkáním, což nás těší, protože mnoho věcí rychleji a jednodušeji vyřešíme "tváří v tvář". Tak tomu bylo i na dnešním setkání partnerů projektu InfoSpace, kdy jsme byli v sídle Euroregionu Těšínské Slezsko (část partnerů online, takže hybridní/smíšený způsob). Projekt InfoSpace vstupuje do velmi důležité etapy, a to setkání v rámci tzv. focus group se zástupci samospráv, které pomohou v aktualizaci strategie budoucí územní spolupráce v kontextu nového programového období 2021-2027. Bude mít také vliv na další projekty v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce.

Projekt "InfoSpace" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 // Projekt "InfoSpace" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020