Spotkanie partnerów projektu || Setkání partnerů projektu

23.11.2021

Kontynuujemy prace nad projektem "InfoSpace". Kolejne spotkanie partnerów projektu za nami. We wtorek 23 bm. zajęliśmy się oceną stanu wdrażania poszczególnych zadań projektu, w szczególności aktualizacją strategii euroregionalnej współpracy. Przed nami wciąż jeszcze dużo pracy.


Projekt "InfoSpace" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 // Projekt "InfoSpace" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020