Spotkanie partnerów projektu || Setkání partnerů projektu

03.12.2021

Kontynuujemy prace nad projektem "InfoSpace" Kolejne spotkanie Partnerów projektu za nami. 3 bm. przeprowadziliśmy dodatkowy warsztat planowania w ramach aktualizacji strategii euroregionalnej współpracy. Zakończenie prac już niebawem.
||

Práce v rámci projektu "InfoSpace" pokračují. Za námi je další setkání partnerů projektu, které proběhlo 3.12. a které jsme věnovali doplňujícímu plánovacímu worskhopu v rámci aktualizace euroregionální strategie spolupráce. Práce budou zanedlouho zakončeny.


Projekt "InfoSpace" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 // Projekt "InfoSpace" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020