Spotkanie partnerów projektu || Setkání partnerů projektu

02.02.2021

Jak bardzo zmieniły się czasy, coraz wyraźniej pokazuje każdy kolejny krok wspólnego mikroprojektu "InfoSpace", w którym wraz z polską i czeską stroną Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński podsumowujemy dotychczasową współpracę transgraniczną na pograniczu polsko-czeskim, a także szukamy odpowiedzi na to w którym kierunku powinna zmierzać dalsza współpraca. Niczym nadzwyczajnym stają się zatem spotkania robocze organizowane on-line, a także plany dotyczące realizacji działań projektu, które w dużym stopniu wykorzystywać będą platformy do wideokonferencji. Po wczorajszym spotkaniu z partnerami projektu przygotowujemy się m.in. do działań zmierzających do zaktualizowania strategii na temat przyszłej współpracy terytorialnej w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Dokonując aktualizacji będziemy wsłuchiwać się w oczekiwania i doświadczenia osób, instytucji, przedstawicieli samorządów i organizacji aktywnie działających na rzecz współpracy transgranicznej, korzystając także z doświadczenia posiadanego przez Eurodistrict PAMINA, który aktywnie działa na pograniczu francusko-niemieckim. Transfer dobrych praktyk będzie zatem jednym z istotnych efektów projektu realizowanego w ramach funduszu mikroprojektów programu Interreg V-A CZ-PL

To, jak se změnila doba, nám čím dál tím více ukazují další kroky společného mikroprojektu "InfoSpace", v rámci kterého s polskou i českou stranou Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński hodnotíme dosavadní přeshraniční spolupráci na polsko-českém pohraničí. Hledáme také odpovědi na to, jakým směrem by se měla tato spolupráce dále ubírat. Online pracovní setkání jsou pro nás už zcela normální, další plány v rámci realizace projektu se také ve velké míře budou konat ve formě videokonferencí. Po včerejším setkání partnerů projektu se připravujeme na aktualizace strategie budoucí územní spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko. Aktualizace bude zahrnovat naslouchání potřeb a zkušeností institucí, zástupců samospráv i organizací, které jsou aktivní v oblasti přeshraniční spolupráce. Budeme také využívat zkušeností Eurodistrict PAMINA, které aktivně působí na francouzsko-německém pohraničí. Transfer dobré praxe bude také jedním z důležitých výstupů projektu, který je realizován v rámci Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A CZ-PL.

Projekt "InfoSpace" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 // Projekt "InfoSpace" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020