Drzewko Olgi Havlovej || Strom Olgy Havlové

11.07.2023

Dziś swoje urodziny świętowałaby Olga Havlova – pierwsza małżonka Václava Havla, która była pierwszą czytelniczką i krytykiem jego dzieł. W 2018 roku w ramach 28. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic / Bez Hranic w parku Masaryka w Czeskim Cieszynie wraz z Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové oraz Czeskim Centrum zasadziliśmy pamiątkowe drzewko (85 drzew w ramach 85. rocznicy urodzin Olgi Havlovej). Przy okazji dzisiejszej rocznicy sprawdziliśmy jak ma się zasadzone w pobliżu biura naszego stowarzyszenia drzewko. Wygląda na to, że ma się całkiem dobrze i z roku na rok rośnie i rośnie!

||

Dnes by své narozeniny slavila Olga Havlová - první žena Václava Havla, která byla také prvním čtenářem i kritikem jeho děl. V roce 2018, v rámci 28. edice Bez Granic / Bez Hranic - festiwal teatralny / divadelní, jsme spolu s Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a Czeskie Centrum zasadili památeční strom v Masarykových sadech v Českém Těšíně. Stromu (je to sakura) se daří dobře a my jej pravidelně kontrolujeme, protože roste v blízkosti naší kanceláře!