Szkoła Liderów || Škola lídrů

14.12.2022

W minionym tygodniu Człowiek na Granicy, a dokładnie jego część, rozpoczął przygodę ze Szkołą Liderów miasta Cieszyna. Zdobytą wiedzę i umiejętności postara się wykorzystać w najlepszy możliwy sposób na rzecz transgranicznych działań realizowanych po obu stronach Olzy. Tymczasem wyciąga wnioski z pierwszego, bardzo intensywnego zjazdu, który oprócz wiedzy dostarczył mu także wielu, cennych kontaktów.
||
Pro jednoho člena týmu Člověk na hranici minulý týden začalo nové dobrodružství spojené se Školou lídrů města Cieszyn. Získané vědomosti a dovednosti bude moci nejlépe využít při našich přeshraničních aktivitách realizovaných po obou stranách řeky Olše. První setkání přineslo intenzivní zážitky, nové poznatky a další cenné kontakty.