"Tramwaj Cieszyński w galerii Půda || Těšínská tramvaj v galerii Půda

17.09.2019

Nestihli jste se projít po tramvajových zastávkách a prohlédnout si naši výstavu v rámci projektu "Tramwaj Cieszyński wrócił / Těšínská tramvaj se vrátila!"? Nyní máte další možnost. 

Do konce září bude všech 12 výstavních panelů umístěných v galerii "Půda" v prostorách Kulturního a společenského střediska "Střelnice". Na výstavě jsou prezentovány fotografie a dokumenty týkající se Těšínské tramvaje a také autorské texty o místech a osobách, které jsou s ní spojeny.

Výstava byla poprvé prezentována v sobotu 31.8.2019 a vystavena v Cieszyně i Českém Těšíně na tehdejších tramvajových zastávkách. V ten samý den, kdy proběhl videomapping jako klíčová aktivita projektu. Poté byla výstava umístěna na začátku září do galerie COK Domu Narodowego v Cieszyně a nyní doputovala na českou stranu do KaSS "Střelnice".

Materiály z výstavy jsou v elektronické verzi k dispozici také na webových stránkách www.cloveknahranici.eu. - Chtěli jsme, aby výstava, která je dvojjazyčná putovala po různých místech a byla tak nástrojem nejen vzpomínek na Těšínské tramvaje, ale především propagace hodnot a kulturního dědictví v Euroregionu Těšínské Slezsko - dodává výkonná ředitelka spolku Člověk na hranici Petra Slováček Rypienová. Děkujeme všem partnerům za spolupráci a o dalším putování Těšínské tramvaje budeme opět informovat na našem webu i FB profilu.

Výstava je přístupná od 9 do 19 hodin, pondělí až pátek. Vstup na výstavu je zdarma.

Nie zdążyliście zobaczyć wszystkich przystanków tramwajowych, które zaprezentowane zostały w ramach projektu "Tramwaj Cieszyński wrócił / Těšínská tramvaj se vrátila!"? Jest okazja by nadrobić zaległości!

Do końca września wszystkie 12 "przystanków tramwajowych" będzie można spotkać w galerii "Půda", znajdującej się w Ośrodku Kultury KaSS Střelnice w Czeskim Cieszynie. Na wystawie zaprezentowane zostały archiwalne fotografie i pamiątki po Tramwaju Cieszyńskim, ale także autorskie teksty poświęcone miejscom i osobom, o których warto pamiętać przy okazji wspomnień o tramwaju.

Wystawa została zaprezentowana po raz pierwszy w sobotę, 31.08.2019 i wystawiona w Cieszynie i w Czeskim Cieszynie, w miejscu gdzie niegdyś znajdowały się przystanki tramwajowe. W tym samym dniu zorganizowano pokaz wideomappingu jako jedno z działań kluczowych projektu "Tramwaj Cieszyński wrócił!Těšínská tramvaj se vrátila!". Na początku września wystawa została umieszczona w galerii Ceglanej Cieszyńskiego Ośrodka Kultury COK Dom Narodowy w Cieszynie, a obecnie przekroczyła Olzę i zatrzymała się w KaSS "Střelnice".

Materiał zaprezentowany na planszach został już także umieszczony na stronie internetowej stowarzyszenia Člověk na hranici - www.cloveknahranici.eu.- Chcieliśmy, aby nasza dwujęzyczna wystawa podróżowała po różnych miejscach i oprócz wspomnień na temat Tramwaju Cieszyńskiego, prezentowała także kulturalne dziedzictwo w Euroregionie Śląska Cieszyńskiego - informuje Petra Slováček Rypienová, dyrektorka wykonawcza stowarzyszenia Člověk na hranici. Dziękujemy wszystkim partnerom za dotychczasową współpracę. O kolejnych przystankach naszej wystawy będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz stronie w portalu społecznościowym facebook.com.

Wystawa jest dostępna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 19:00. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Projekt "Tramwaj Cieszyński wrócił!Těšínská tramvaj se vrátila!" dofinansowany został przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001885 || Projekt "Tramwaj Cieszyński wrócił!Těšínská tramvaj se vrátila!" je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020. Registrační číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001885