Wideokonferencja z EUWT Eurodystrykt PAMINA || Videokonference s Eurodistrict PAMINA

21.05.2021

To już druga, wirtualna wizyta partnerów projektu "InfoSpace" na pograniczu niemiecko-francuskim, gdzie swoimi doświadczeniami na temat praktycznego funkcjonowania systemu transgranicznej wymiany informacji INFOBEST podzielili się z nami przedstawiciele Eurodystryktu Pamina. Podobnie jak na pograniczu polsko-czeskim, tak i u naszych francuskich i niemieckich najważniejsza jest ścisła, często nieformalna współpraca instytucji, podmiotów i osób, dzięki której mieszkańcom z obu stron granicy żyje się łatwiej. Wzory przez lata wypracowane, a przede wszystkim sprawdzone w działaniu w Eurodystrykcie Pamina będziemy starali się zastosować w Euroregionie Śląsk Cieszyński. To ważne by po długim okresie utrudnionego działania transgranicznego iść do przodu, wyciągając wnioski z tego co przez ostatni rok znacząco wpływało na naszą pracę. Wraz z polską i czeską Euroregionu Śląsk Cieszyński, Człowiek na granicy melduje pełną gotowość do pracy na rzecz polsko-czeskiego pogranicza!
||

Byla to již druhá virtuální cesta partnerů projektu "InfoSpace" na německo-francouzské pohraničí, za představiteli Eurodistrict Pamina, kteří se s námi podělili zkušenostmi ohledně praktického fungování systému výměny přeshraničních informací INFOBEST. Stejně jako na francouzsko-německém, tak i na česko-polském pohraničí, je nejdůležitější úzká a často neformální spolupráce institucí, subjektů a osob, díky kterým se obyvatelům z obou stran hranice žije lépe. Mnoho let vytvářené a vyzkoušené postupy v Eurodistrict Pamina se budeme snažit aplikovat v Euroregionu Těšínské Slezsko. Důležité je, abychom se po tak těžké době také pro přeshraniční aktivity, dívali dopředu a vyhodnotili, co v té poslední době ovlivňovalo naši spolupráci. Polská a česká strana Euroregionu Těšínské Slezsko a Člověk na hranici jsou připraveni k další práci pro dobro polsko-českého pohraničí!

Projekt "InfoSpace" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 // Projekt "InfoSpace" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020