Wideokonferencja z EUWT Eurodystrykt PAMINA || Videokonference s Eurodistrict PAMINA

04.12.2020

Wirtualna, piątkowa podróż na pogranicze niemiecko-francuskie, a dokładnie do Eurodistrict PAMINA przyniosła nam sporo inspiracji m.in. na temat tego jak należy budować przestrzeń do zarządzania informacją na polsko-czeskim pograniczu. Wygląda na to, że w dobie pandemii koronawirusa zarówno my, jak i partnerzy polsko-czeskiego projektu "InfoSpace", wykonywali zadania, które w Eurodystrykcie Pamina spełnia INFOBEST, czyli system transgranicznej wymiany informacji. Dziękujemy za wszystkie wskazówki, cenne informacje i gratulujemy blisko 30 lat działania systemu, który każdego roku pozwala mieszkańcom z obu stron granicy uzyskać sprawdzone informacje np. na temat codziennego funkcjonowania w sąsiednim kraju.

Páteční virtuální cesta na německo-francouzské pohraničí, a konkrétně do Eurodistrict PAMINA , nám přinesla mnoho inspirací z oblasti budování prostoru pro řízení informací na polsko-českém pohraničí. Skutečnost je taková, že v době pandemie, všichni partneři polsko-českého projektu "InfoSpace", vykonávali aktivity, které v Eurodistrict Pamina plní INFOBEST, tedy systém přeshraniční výměny informací. Děkujeme za všechny cenné informace a gratulujeme ke skoro 30 leté historii fungování systému, který každý rok umožňuje obyvatelům z obou stran hranic získat věrohodné informace, například z oblasti života v sousední zemi.

Projekt "InfoSpace" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 // Projekt "InfoSpace" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020