Zhodnocení projektu „Těšínská tramvaj se vrátila” || Podsumowanie projektu „Tramwaj Cieszyński wrócił”

28.01.2020

Společně s koncem roku 2019 skončila také realizace přeshraničního projektu s názvem "Těšínská tramvaj se vrátila". Tramvaj, jako neformální symbol Cieszyna a Českého Těšína, se v rámci projektu objevila ve formě prostorového videomappingu a dvojjazyčné výstavy připomínající jednotlivé tramvajové zastávky z let, kdy tramvaj opravdu jezdila.

Poslední srpnový den proběhla projekce videomappingu na ulici Mennicza 44 v Cieszyně. - Projekce přilákala mnoho obyvatel Cieszyna i Českého Těšína, ale také turistů, kteří chtěli "návrat tramwaje" vidět na vlastní oči a navštívili město nad Olší. Velmi nás těší účast na této srpnové projekci, která byla jednou z klíčových aktivit projektu. Naším cílem bylo aspoň na malou chvíli vrátit těšínskou tramvaj zpět do míst kde jezdila, jako symbol, který spojoval a spojuje obě části měst a obě strany řeky Olše. Cíl projektu byl naplněn, protože jsme dokázali, že těšínská tramvaj je součástí kulturního dědictví, na kterém je postavena historie obou měst - dodává Wojciech Krawczyk, zástupce nadace Lokalsi, která spolu se spolkem Člověk na hranici projekt realizovala. To vše za podpory Evropské unie, v rámci jednoho z mnoha přeshraničních mikroprojektů, které jsou realizovány v Euroregionu Těšínské Slezsko. Zajímavá byla také pozvánka na virtuální cestu tramvají, která měla formu pohlednice s obrázkem těšínské tramvaje na náměstí Cieszyně. Jako památku na akci si účastníci odnesli přívěsek ke klíčům, jehož podoba věrně zobrazovala tvar tramvaje Ringhoffer, tedy i té těšínské tramvaje.

Součástí projektu byla také dvojjazyčná výstava, která se věnovala tramvajovým zastávkám, mezi kterými tramvaje kurzovaly před více než 100 lety. V ten samý den, kdy se konala projekce videomappingu, byly výstavní panely umístěny na místech tehdejších tramvajových zastávek. Dále výstava zavítala do výstavních prostor COK Dom Narodowy a také do galerie "Půda" v KaSS Střelnice v Českém Těšíně. - Dvojjazyčná ýstava se setkala s dobrým ohlasem mezi návštěvníky Cieszyna i Českého Těšína. Ty osoby, které si výstavu nestačily prohlédnout před projekcí, mohly využít oba kulturní domy a v klidu si výstavu prohlédnout a shlédnout fotografie i speciálně připravené texty - komentuje Petra Slováček Rypienová, výkonná ředitelka spolku Člověk na hranici.

A co se bude dít dál s naším projektem o těšínské tramvaji? Partneři projektu plánují další akce, díky kterým se tramvaj bude vracet! - Videomapping je možno opětovně promítnout, když bude zájem ze strany dalších subjektů, my jsme připraveni ke spolupráci. V rámci možností se pokusíme vyvézt také výstavu o historii těšínských tramvají za hranice Cieszyna a Českého Těšína. Jedno ale víme určitě. Společně budeme pokračovat v dalších aktivitách a realizovaný mikroprojekt, který byl v roce 2019 ukončen, jistě nebude náš poslední. - doplňuje Stefan Mańka, koordinátor projektu "Těšínská tramvaj se vrátila". Virtuální cestu tramvají naleznete také na webových stránkách www.cloveknahranici.eu v záložce TRAMVAJ/TRAMWAJ, kde je k dispozici jak výstava tak film, který byl pořízen při sprnovém videomappingu.

Wraz z końcem 2019 roku dobiegła końca realizacja transgranicznego projektu "Tramwaj Cieszyński wrócił", w ramach którego nieformalny symbol Cieszyna i Czeskiego Cieszyna pojawił się w formie wideomappingu przestrzennego oraz dwujęzycznej wystawy upamiętniającej przystanki, na których ponad 100 lat temu zatrzymywał się tramwaj.

Wyjątkowa projekcja wyświetlona została w ostatnim dniu sierpnia na elewacji budynku przy ul. Menniczej 44 w Cieszynie. - Projekcja przyciągnęła tłumy mieszkańców Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, a także wielu turytów, którzy przy okazji "powrotu" cieszyńskiego tramwaju postanowili odwiedzić gród nad Olzą. Jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji, a także z efektu jednego z głównych działań projektu, jakim była sierpniowa projekcja. Naszym celem było przywrócenie choć na chwilę Tramwaju Cieszyńskiego, który w symboliczny sposób połączyłby mieszkańców z obu stron rzeki Olzy. Nasz cel został osiągnięty, dowodząc, iż Tramwaj Cieszyński to nasze dziedzictwo kulturalne wokół którego możemy pisać historię obu miast - komentuje Wojciech Krawczyk, prezes fundacji Lokalsi, która wraz ze stowarzyszeniem Člověk na hranici, realizowała transgraniczny, czesko-polski projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach mikroprojektu, który dołączył do wielu ciekawych inicjatyw realizowanych w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Co ciekawe, zaproszenie do udziału w wirtualnym przejeździe przybrało formę widokówki obrazującej cieszyńskie tramwaje na rynku w Cieszynie, a na pamiątką z magicznego wieczoru, był breloczek oddający możliwie wiernie kształt cieszyńskiego Ringhoffera.

Projekcji towarzyszyła także dwujęzyczna wystawa upamiętniająca przystanki, na których ponad 100 lat temu zatrzymywał się tramwaj. W dniu projekcji wystawa rozstawiona została w miejscach, gdzie znajdowały się przystanki, a następnie odbyła swego rodzaju podróż do Galerii Ceglanej Cieszyńskiego Ośrodka Kultury COK Dom Narodowy oraz galerii "Půda", znajdującej się w Ośrodku Kultury KaSS Střelnice w Czeskim Cieszynie. - Wystawa w formie dwujęzycznych plansz wzbudziła spore zainteresowanie osób spacerujących ulicami Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Również umieszczenie jej w obu ośrodkach kultury okazało się strzałem w dziesiątkę, gdyż osoby, które nie zdążyły zobaczyć jej w przestrzeni miasta mogły nadrobić swoje zaległości i w dogodnym terminie zapoznać się z jej treścią - komentuje Petra Slováček Rypienová, dyrektorka wykonawcza stowarzyszenia Člověk na hranici.

Co dalej z Tramwajem Cieszyńskim? Partnerzy projektu planują kolejne działania, dzięki którym podróż tramwajem będzie trwać! - Materiał z wideomappingu jest do dyspozycji wszystkich podmiotów zainteresowanych jego ponownym wyświetleniem. W miarę możliwości będziemy także podróżować z wystawą, która ma dostarczyć informacji o historii Tramwaju Cieszyńskiego także poza granicami Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Jedno jest pewne. To nie ostatnie wspólne działanie obu partnerów projektu, którzy realizację unijnego projektu zakończyli wraz z końcem 2019 roku - wyjaśnia Stefan Mańka, koordynator projektu "Tramwaj Cieszyński wrócił" i dodaje, iż wirutalna podróż Tramwajem Cieszyńskim możliwa jest na stronie internetowej www.cloveknahranici.eu, gdzie w zakładce "Tramwaj/Tramvaj", dostępne są wszystkie plansze dwujęzycznej wystawy oraz film nagrany podczas jego sierpniowego "przejazdu".


Projekt "Tramwaj Cieszyński wrócił!Těšínská tramvaj se vrátila!" dofinansowany został przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001885 || Projekt "Tramwaj Cieszyński wrócił!Těšínská tramvaj se vrátila!" je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020. Registrační číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001885