Narracje o miastach podzielonych w Europie Środkowej: Cieszyn i Czeski Cieszyn

12.05.2023

Člověk na hranici wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Wydawnictwem Naukowym Scholar zaprasza na dyskusję wokół książki "Narracje o miastach podzielonych w Europie Środkowej", która odbędzie się w poniedziałek, 15 maja o godz. 16:00 w kawiarni SAUNA CAFFE w Czeskim Cieszynie. WSTĘP WOLNY. W dyskusji wezmą udział: dr hab. Kamilla Dolińska, dr hab. Julita Makaro, prof. UWr, dr hab. Natalia Niedźwiecka-Iwańczak (Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza/Zakład Socjologii Pogranicza/ Instytut Socjologii/Uniwersytet Wrocławski). Organizacja spotkania: Člověk na hranici

Rozpoczynając na początku 2019 roku projekt badawczy dotyczący narracji i imaginacji o miastach podzielonych nie przypuszczałyśmy, jak bardzo ulegną zmianie okoliczności mające wpływ na postrzeganie granic i pograniczy. Już wcześniejsze kryzysy sugerowały, że procesy demokratyzacji, "zszywania Europy" po upadku komunizmu i kreowania transnarodowego społeczeństwa mają istotne ograniczenia. Jednakże dopiero pandemia Covid-19 i wojna w Ukrainie pokazały, jak szybko zacierające się czy wręcz "niewidzialne" granice w Europie, zamanifestowały swoją obecność w postaci płotów i murów, kontroli granicznych, segregacji etnicznej czy też dyskursów wokół "innych", "obcych", "niebezpiecznych", uaktywniając na nowo narodowe klisze i dawne uprzedzenia.Jako przedmiot naszych eksploracji wybrałyśmy dwa miasta podzielone – Cieszyn/Czeski Cieszyn na polsko-czeskim i Słubice/Frankfurt n. Odrą na polsko-niemieckim pograniczu.

Zgromadzone dane pozwoliły nam zrekonstruować zróżnicowane narracje w każdym z czterech badanych miast i porównać je pomiędzy sobą, mając również na uwadze perspektywę interesujących nas dwóch miast podzielonych jako szczególnego rodzaju ośrodków lokalnych oraz dwóch pograniczy, których specyfika wyznacza kontekst dla porównania Cieszyna/Czeskiego Cieszyna z Słubicami/Frankfurtem n. Odrą.

Monografia jest wynikiem projektu badawczego (De/Re)Konstruowanie granic — narracje i imaginacje o miastach podzielonych w Europie Środkowej w perspektywie porównawczej, realizowanego w latach 2019-2023 przez zespół badawczy Ośrodka Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego (w składzie: Kamilla Dolińska, Justyna Kajta, Julita Makaro, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak i Elżbieta Opiłowska). Projekt był finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Książka "Narracje o miastach podzielonych w Europie Środkowej" w wersji elektronicznej dostępna jest tutaj.