Narracje o miastach podzielonych w Europie Środkowej

16.05.2023

Jak Cieszyn i Czeski Cieszyn postrzegany jest przez mieszkańców i osoby mające realny wpływ na ich kształt i funkcjonowanie? Jakie podobieństwa, a jakie różnice ma Cieszyn i Czeski Cieszyn w zestawieniu z innym miastem podzielonym, a więc Słubicami i Frankfurtem nad Olzą? O tym i o wielu ciekawych, często nie dostrzeganych przez nas na co dzień kwestiach w funkcjonowaniu obu miast, mogliśmy porozmawiać na spotkaniu wokół książki "Narracje o miastach podzielonych w Europie Środkowej". Swoje obserwacje i dane zebrane podczas opracowywania materiału badawczego przedstawiły dr hab. Kamilla Dolińska, dr hab. Julita Makaro, prof. UWr, dr hab. Natalia Niedźwiecka-Iwańczak. Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie do dzisiejszego spotkania i polecamy lekturę książki wydanej przez Uniwersytet Wrocławski oraz Wydawnictwo Naukowe Scholar, która bezpłatnie, w wersji elektronicznej dostępna jest tutaj.

||

Jak vidí Cieszyn a Český Těšín místní a také osoby, které mají reálný vliv na jejich fungování? Jsou si v něčem podobná nebo jsou rozdílná města Cieszyn a Český Těšín v porovnání se Słubicemi a Frankfurtem nad Odrou? Těchto témat, ale i mnoha dalších, která vnímáme nebo také ne, jsme se dnes dotkli na realizovaném setkání s knihou "Narracje o miastach podzielonych w Europie Środkowej". Materiál shromažďovaly a na setkání prezentovaly dr hab. Kamilla Dolińska, dr hab. Julita Makaro, prof. UWr, dr hab. Natalia Niedźwiecka-Iwańczak. Děkujeme všem, kteří přijali naše pozvání na dnešní setkání. Kniha, vydaná ve spolupráci vydavatelství Wydawnictwo Naukowe Scholar a Wrocławské univerzity, je v elektronické verzi zdarma dostupná zde.