Rozmowy ze specjalistkami || Rozhovory s lektorkami (streaming online)

04.03.2021

Polecamy rozmowy w ramach projektu

"Ja, Tu i Teraz"

||

Doporučujeme rozhovory v rámci projektu

"Já, tady a teď"

Marzena Jankowska: "Z serca, czy z głowy? Twoja droga transformacji" || "Srdcem nebo hlavou? Tvá cesta ke změně" (LINK)

Małgorzata Werner: "Praca, którą kocham" || "Práce, kterou miluji" (LINK)

Anna Wąsik: "Duchy z dziecięcego pokoju" || "Duchové dětských pokojů" (LINK)

Katarzyna Zych: "My, to ja i ty. Czy do siebie pasujemy?" || "My, to jsme já a ty. Hodíme se k sobě? (LINK)