Spotkanie partnerów projektu || Setkání partnerů projektu

22.02.2021

Za nami kolejne spotkanie partnerów mikroprojektu "InfoSpace", które poświęcone było głównie przygotowaniom do webinariów, warsztatów i badań ankietowych. Elementy te pozwolą nam m.in. na zaktualizowanie strategii na temat przyszłej współpracy terytorialnej w Euroregionie Śląsk Cieszyński. W pracach nad opracowaniem strategii sporo miejsca poświęcimy analizie tego jak dotychczas przebiegała polsko-czeska i czesko-polska współpraca, a także oczekiwaniom osób dzięki którym z każdym rokiem nabiera ona tempa. Już teraz zapraszamy wszystkich aktywnie działających na rzecz współpracy transgranicznej, a także zainteresowanych jej dalszym rozwojem do udziału w webinarium, które odbędzie się 18 marca. Pod zaproszeniem podpisujemy się wspólnie z polską i czeską stroną Euroregionu Śląsk Cieszyński, czyli Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" oraz Regionalnym Stowarzyszeniem Współpracy Terytorialnej.

Projekt "InfoSpace" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 // Projekt "InfoSpace" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020