Spotkanie partnerów projektu || Setkání partnerů projektu

16.07.2021

W piątek, 16 lipca odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu InfoSpace, które poświęciliśmy analizie dotychczas zrealizowanych działań, które zbliżają nas powoli do finału ważnego z punktu widzenia przyszłości czesko-polskiej współpracy transgranicznej. Spotkanie zorganizowane w formie hybrydowej, a więc jako połączenie tradycyjnej formy spotkania w sali konferencyjnej polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński z uczestnictwem online pozostałych uczestników projektu.

||

V pátek 16. července se konalo další setkání partnerů projektu InfoSpace, které jsme věnovali analýze dosavadních realizovaných činností. Pomalu se přibližujeme ke konci projektu a z našeho pohledu je to důležité období pro budoucí česko-polskou přeshraniční spolupráci. Setkání proběhlo smíšenou formou, která umožňuje setkání účastníků v konferenční místnosti polské části Euroregion Těšínské Slezsko s dalšími účastníky, kteří jsou připojeni online.