Spotkanie partnerów projektu || Setkání partnerů projektu

16.03.2021

Jesteśmy już gotowi! Ostatnie spotkanie partnerów projektu "InfoSpace", przed czwartkowym webinarium pozwoliło nam dopiąć wszystko na ostatni guzik! Zadania podzielone, materiał dla uczestników gotowy! Wszystkich, którzy nie zdążyli ze zgłoszeniem chęci aktywnego udziału w InfoSpace - webinarium || webinář zachęcamy do śledzenia naszego spotkania na żywo na profilach fb partnerów projektu tj. Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński oraz naszego stowarzyszenia! Początek o godz. 13:00!

II

Jsme připraveni! Na posledním setkání partnerů projektu "InfoSpace" před čtvrtečním webinářem jsme dotáhli vše do konce. Úlohy jsou rozděleny, materiál pro účastníky připraven. Všichni ti, kteří se nestačili přihlásit mohou sledovat streaming na profilech Euroregionu Těšínské Slezsko a našeho spolku! Začátek ve 13 hodin.

Projekt "InfoSpace" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 // Projekt "InfoSpace" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020