Světový den divadla pro děti a mládež || Światowy dzień teatru dla dzieci i młodzieży

20.03.2019

Dnes je Světový den divadla pro děti a mládež, který se slaví jako výraz podpory dětí a mládeže a uznání jejich práv na umělecké a kulturní obohacení zejména prostřednictvím divadelní kultury. Jde o celosvětovou akci vyzdvihující významnou úlohu, kterou může divadlo sehrávat v životech svých mladých diváků a tvůrců. Na celém světě se na počest Světového dne divadla pro děti a mládež konají slavnosti, festivaly a představení organizované pro děti a mládež a dětmi a mládeží. Světový den divadla pro děti a mládež se slaví od roku 2001.

Dziś obchodzimy Światowy dzień teatru dla dzieci i młodzieży, który jest wyrazem wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz uznania ich prawa do artystycznego i kulturowego rozwoju, głównie poprzez teatr. Jest to międzynarodowe wydarzenie podkreślające rolę, jaką odgrywa teatr w życiu młodych widzów i twórców. Z okazji Światowego dnia teatru dla dzieci i młodzieży na całym świecie odbywają się tego dnia uroczystości, festiwale i przedstawienia dla dzieci i młodzieży oraz z udziałem dzieci i młodzieży. Światowy dzień teatru dla dzieci i młodzieży obchodzony jest od 2001 roku.

Foto: 28. edice MDF BEZ HRANIC/BEZ GRANIC 2018 || 28. edycja Bez Granic / Bez Hranic - festiwal teatralny / divadelní