Tramwaj Cieszyński wróci 31 sierpnia! || Těšínská tramvaj se vrátí 31. srpna!

29.07.2019

W ostatnim dniu sierpnia, o godz. 21:00 na budynku przy ulicy Menniczej 44 pojawi się Tramwaj Cieszyński, który wróci w formie wideomappingu przestrzennego. Tego samego dnia na ulicach Cieszyna i Czeskiego Cieszyna pojawi się plenerowa wystawa, upamiętniająca miejsca, w których kiedyś zlokalizowane były tramwajowe przystanki.

- Z uwagi na problemy techniczne zmuszeni byliśmy odwołać projekcję wideomappingu zaplanowaną na 22 czerwca. Problemy udało się usunąć, a zatem możliwe będzie zaprezentowanie tego, co udało się nam zebrać w ramach transgranicznego projektu "Tramwaj Cieszyński wrócił!". Delikatnie opóźniony Tramwaj Cieszyński pojawi się na elewacji budynku przy ulicy Menniczej 44, punktualnie o godz. 21:00 - zaprasza Wojciech Krawczyk, prezes fundacji Lokalsi odpowiedzialnej za realizację wideomappingu przestrzennego w ramach projektu "Tramwaj Cieszyński wrócił!".

W dniu projekcji, na ulicach Cieszyna i Czeskiego Cie- szyna pojawi się także dwujęzyczna wystawa upamiętniająca miejsca, w których ponad 100 lat temu zatrzymywał się Tramwaj Cieszyński. - Wystawa będzie ściśle związana z liczbą przystanków i obejmować będzie materiały dotyczące cieszyńskiego tramwaju tj. grafiki, zdjęcia oraz niepublikowane dotychczas materiały wspomnieniowe związane z tramwajem. W tworzeniu wystawy wspierali nas fani i sympatycy cieszyńskiego tramwaju, tacy jak: Renata Putzlacher-Buchtová, Maciej Dembiniok, Walter Potyka, czy też członkowie klubu fotograficznego Zvonek z Żukowa Dolnego - wyjaśnia Petra Slováček Rypienová - dyrektorka wykonawcza stowarzyszenia Člověk na hranici.

Projekt "Tramwaj Cieszyński wrócił!/Těšínská tramvaj se vrátila!" przez cały czas udowadnia, że ma ogromne znaczenie transgraniczne, łącząc ze sobą Polaków i Czechów. - Tak jak kiedyś, tak i teraz Tramwaj Cieszyński spaja ze sobą dwa brzegi Olzy. Jesteśmy pod wrażeniem odzewu z jakim spotkała się informacja o przygotowywaniu poszczególnych elementów naszego projektu. Jesteśmy przekonani, że projekcja widomappingu oraz prezentacja wystawy w Cieszynie i w Czeskim Cieszynie to dopiero początek nowej historii pisanej wokół cieszyńskiego tramwaju - dodaje Stefan Mańka, koordynator projektu ze strony stowarzyszenia Člověk na hranici.

Projekcja zaplanowana na sobotę, 31 sierpnia na godz. 21:00 jest bezpłatna.

- - -

Projekt "Tramwaj Cieszyński wrócił!Těšínská tramvaj se vrátila!" dofinansowany został przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001885.

Akce: poslední srpnový den tohoto roku, 21 hodin, ulice Mennicza 44 v Cieszyně. V tento den se v rámci videomappingu vrátí Těšínská tramvaj a na ulicích Cieszyna a Českého Těšína bude prezentována výstava na místech tehdejších tramvajových zastávek.

- Vzhledem k technických problémům jsme byli nuceni odvolat první videomapping původně plánovaný na 22. června. Věříme, že problemy pominuly a budeme moci prezentovat výsledky našeho přeshraničního projektu "Těšínská tramvaj se vrátila!". Nabrali jsme trochu zpoždění, ale ve 21 hodin na ulici Mennicza 44 se tramvaj opravdu objeví - zve Krzysztof Krawczyk, předseda nadace Lokalsi, která jako partner projektu zodpovídá za realizaci videomappingu v rámci celého projektu "Těšínská tramvaj se vrátila!".

V ten samý den, kdy proběhne projekce, se na ulicích Cieszyna a Českého Těšína objeví také dvojjazyčná výstava a to na místech, kde se před více než 100 lety zastavovala těšínská tramvaj.

- Výstava je spojená s trasou tramvaje a tramvajovými zastawkami a bude prezentovat texty, grafiky a nepublikované dosud fotografie a vzpomínkové materiály, které mají spojistost s tramvají. Při tvoření výstavy nám pomáhali a podporovali nás přátelé Těšínské tramvaje, mezi které patří Renata Putzlacher-Buchtová, Maciej Dembiniok, Walter Potyka nebo členové Fotoklubu Zvonek - dodává Petra Slováček Rypienová, ředitelka spolku Člověk na hranici.

Projekt "Těšínská tramvaj se vrátila!" nám neustále připomíná důležitost takových akcí z hlediska přeshraničního, protože spojuje Poláky a Čechy. - Stejně jako kdysi, i dnes Těšínská tramvaj spojuje oba břehy řeky Olše. Velmi nás těší pozitivní ohlasy, které jsme zaznamenali při přípravě jednotlivých částí našeho projektu. Jsme přesvědčeni o tom, že realizace videomappingu a výstavy v Cieszyně a Českém Těšíně, jsou začátkem pro vytváření nové historie spojené s Těšínskou tramvají - dodává Stefan Mańka, koordinátor projektu za spolek Člověk na hranici.

Videomapping proběhne v sobotu 31.srpna 2019 od 21 hodin. Účast na projekci je zdarma. 

- - -
Projekt "Tramwaj Cieszyński wrócił!Těšínská tramvaj se vrátila!" je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020. Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001885