Zaproszenie na webinarium || Pozvánka na webinář

06.03.2021

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza", Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska oraz Stowarzyszenie Člověk na hranici zapraszają do udziału w warsztacie przeprowadzonym w formule webinarium poświęconym prezentacji projektu "InfoSpace" oraz rozpoczęciu prac aktualizujących strategię dotyczącą współpracy terytorialnej w Euroregionie Śląsk Cieszyński. LINK

||

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, spolek Člověk na hranici a Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" Vás zvou k účasti na workshopu ve formě webináře, který bude prezentací projektu "InfoSpace" a prezentací prací nad aktualizací strategie územní spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko. LINK

Projekt "InfoSpace" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 // Projekt "InfoSpace" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020