InfoSpace

Kontynuujemy prace nad projektem "InfoSpace". Kolejne spotkanie partnerów projektu za nami. We wtorek 23 bm. zajęliśmy się oceną stanu wdrażania poszczególnych zadań projektu, w szczególności aktualizacją strategii euroregionalnej współpracy. Przed nami wciąż jeszcze dużo pracy.

We wtorek, 10 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu InfoSpace, które poświęciliśmy ocenie stanu wdrażania poszczególnych zadań projektu. Przed nami wciąż jeszcze dużo pracy, która wymaga przygotowania wielu analiz materiałów zebranych na początku realizacji wspólnego, polsko-czeskiego projektu.

W piątek, 16 lipca odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu InfoSpace, które poświęciliśmy analizie dotychczas zrealizowanych działań, które zbliżają nas powoli do finału ważnego z punktu widzenia przyszłości czesko-polskiej współpracy transgranicznej. Spotkanie zorganizowane w formie hybrydowej, a więc jako połączenie tradycyjnej formy...

Powoli wraca normalna forma spotkań, co nas ogromnie cieszy, bo wiele spraw łatwiej i szybciej można załatwić podczas spotkania twarzą w twarz, tak jak dziś podczas hybrydowego spotkania z partnerami projektu InfoSpace w siedzibie Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński. A projekt InfoSpace wkracza w ważny etap badań focusowych z...

To już druga, wirtualna wizyta partnerów projektu "InfoSpace" na pograniczu niemiecko-francuskim, gdzie swoimi doświadczeniami na temat praktycznego funkcjonowania systemu transgranicznej wymiany informacji INFOBEST podzielili się z nami przedstawiciele Eurodystryktu Pamina. Podobnie jak na pograniczu polsko-czeskim, tak i u naszych francuskich i...

Za nami dwa warsztaty poświęcone aktualizacji euroregionalnej strategii współpracy, które zaplanowaliśmy w ramach projektu "InfoSpace". We wtorek, 11 maja do udziału w warsztacie zaprosiliśmy zainteresowanych tematyką współpracy transgranicznej oraz jej przyszłością przedstawicieli samorządów lokalnych i ich jednostek organizacyjnych. W piątek, 14...

Dzisiejsze spotkanie partnerów projektu "InfoSpace" poświęciliśmy analizie badania ankietowego dotyczącego aktualizacji euroregionalnej strategii, która będzie stanowić podstawę do prowadzenia polsko-czeskiej współpracy transgranicznej w nowej perspektywie finansowania 2021-2027. W sumie otrzymaliśmy 132 odpowiedzi od przedstawicieli samorządów...

Pandemia trwa i musimy z nią żyć i pracować. Nie wiemy co przyniesie przyszłość, ale próbujemy się do niej możliwie dobrze przygotować. Działamy! Dlatego bardzo prosimy o wzięcie udziału w badaniu ankietowym, realizowanym przez Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński, dotyczącym aktualizacji euroregionalnej strategii, która będzie stanowić...

Projekt "InfoSpace" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 || Projekt "InfoSpace" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020

Partnerzy projektu || Partneři projektu: