InfoSpace

Jesteśmy już gotowi! Ostatnie spotkanie partnerów projektu "InfoSpace", przed czwartkowym webinarium pozwoliło nam dopiąć wszystko na ostatni guzik! Zadania podzielone, materiał dla uczestników gotowy! Wszystkich, którzy nie zdążyli ze zgłoszeniem chęci aktywnego udziału w InfoSpace - webinarium || webinář zachęcamy do śledzenia naszego spotkania...

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza", Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska oraz Stowarzyszenie Člověk na hranici zapraszają do udziału w warsztacie przeprowadzonym w formule webinarium poświęconym prezentacji projektu "InfoSpace" oraz rozpoczęciu prac aktualizujących strategię dotyczącą współpracy terytorialnej...

Kolejne spotkanie partnerów projektu "InfoSpace" poświęcone było przygotowaniom do webinarium, które odbędzie się 18 marca. Już wkrótce poinformujemy Was o szczegółach, zapraszając tym samym do aktywnego udziału m.in. w opracowywaniu założeń przyszłej współpracy terytorialnej w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Webinarium realizowane będzie za pomocą...

Za nami kolejne spotkanie partnerów mikroprojektu "InfoSpace", które poświęcone było głównie przygotowaniom do webinariów, warsztatów i badań ankietowych. Elementy te pozwolą nam m.in. na zaktualizowanie strategii na temat przyszłej współpracy terytorialnej w Euroregionie Śląsk Cieszyński. W pracach nad opracowaniem strategii sporo miejsca...

Jak bardzo zmieniły się czasy, coraz wyraźniej pokazuje każdy kolejny krok wspólnego mikroprojektu "InfoSpace", w którym wraz z polską i czeską stroną Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński podsumowujemy dotychczasową współpracę transgraniczną na pograniczu polsko-czeskim, a także szukamy odpowiedzi na to w którym kierunku powinna zmierzać...

Współpraca transgraniczna w dobie pandemii ma się dobrze, choć podobnie jak wiele inicjatyw wiąże się z ograniczeniami dotyczącymi np. sposobu organizowania spotkań. Nie ma jednak powodów do zmartwień i zawieszania rozpoczętych już projektów. Z naszymi partnerami, którzy reprezentują Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński odbyliśmy więc...

Wirtualna, piątkowa podróż na pogranicze niemiecko-francuskie, a dokładnie do Eurodistrict PAMINA przyniosła nam sporo inspiracji m.in. na temat tego jak należy budować przestrzeń do zarządzania informacją na polsko-czeskim pograniczu. Wygląda na to, że w dobie pandemii koronawirusa zarówno my, jak i partnerzy polsko-czeskiego projektu "InfoSpace",...

Nasza mniejsza aktywność w mediach społecznościowych nie oznacza braku działania. Wręcz przeciwnie! Sporo pracy ma Człowiek na granicy, który wraz z partnerami ze Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" oraz Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, przygotowuje się do wideo-konferencji z przedstawicielami...


W wyniku realizacji projektu "InfoSpace" dojdzie do dalszej profesjonalizacji współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński, a uwzględniona w projekcie modernizacja przestrzeni do zarządzania informacją przyczyni się do poprawy warunków i jakości pracy wykonywanej na rzecz regionu przygranicznego. Równie ważne w projekcie są...

Projekt "InfoSpace" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 || Projekt "InfoSpace" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020

Partnerzy projektu || Partneři projektu: